WSKAZÓWKA: Wypełnij pola KWOTA WEJŚCIOWA, OPROCENTOWANIE, LICZBA OKRESÓW. Następnie wciśnij OBLICZ

Kalkulator skumulowanego wzrostu

Kwota wejściowa:


Oprocentowanie:

%

Liczba okresów:


Wynik:


Kalkulator skumulowanego wzrostu to skrypt, który może przydać się nie tylko w matematyce. Nasz kalkulator znajdzie również zastosowanie podczas planowania finansów osobistych. Za jego pomocą można obliczyć skumulowany wzrost danej liczby, po upłynięciu określonej liczby okresów i przy założonym oprocentowaniu. Powyższy skrypt wyjaśnia zasadę, jaką rządzi się procent składany. Rozpratrzmy to na przykładzie.

PRZYKŁAD

Mamy do dyspozycji 100 złotych. Możemy ulokować je otrzymując oprocentowanie w wysokości 3% w stosunku rocznym. Ile otrzymamy po czterech latach, przy założeniu stałego orpocentowania?

  • Pierwszy rok. 100 + 3% = 103
  • Drugi rok. 100 + 3% = 106,09
  • Trzeci rok. 106,09 + 3% = 109,27

ROZWIĄZANIE

Skumulowany wzrost po upływie założonych trzech okresów wynosi 9,27%