WSKAZÓWKA: W górnym polu wpisz liczby, z których chcesz obliczyć średnią ważoną. UWAGA! Oddzielaj je znakiem ; (średnik). Następnie wciśnij OBLICZ

Kalkulator średniej ważonej

Wpisz oceny


Wpisz wagi


Średnia


Kalkulator średniej ważonej dostępny jest na tej podstronie serwisu Ekalkulator.eu. Średnia ważona jest bardzo popularnym rodzajem średniej. Używana jest głównie w edukacji. Jak obliczyć średnią ważoną? Sposób obliczania średniej ważonej znacznie się różni od obliczania średniej arytmetycznej czy też średniej geometrycznej. Często bywa tak, że nie wiemy jak obliczyć średnią ważoną nawet w przypadku, gdy dysponujemy kalkulatorem. Dlatego własnie powstał nasz kalkulator średniej ważonej. Do górnego pola nalezy wpisać oceny, z których chcemy obliczyć średnią ważoną. Do dolnego pola natomiast powinniśmy wpisać przyporządkowane im wagi. Ważne jest, aby kolejność wpisanych ocen odpowiadała kolejności przyporządkowanych im wag. Do roździelania poszczególnych ocen i wag należy używać znaku średnika (;).

PRZYKŁAD

Mamy obliczyć średnią ważoną z następujących ocen i przyporządkowanych im wag.

  • OCENA 5 Z WAGĄ 3
  • OCENA 5 Z WAGĄ 2
  • OCENA 4 Z WAGĄ 2
  • OCENA 2 Z WAGĄ 3

W takim przypadku do powyższego kalkulatora należy w rubryce ocen wpisać

5;5;4;2

Natomiast w rubryce wag wpisujemy następujący zestaw liczb.

3;2;2;3

Samodzielne obliczanie średniej ważonej nie musi być trudne. W tym przypadku korzystamy z następującego wzoru.

(OCENA1 * WAGA1) + (OCENA2 * WAGA2) + (OCENA3 * WAGA3) + (OCENAn * WAGAn)/(WAGA1 + WAGA2 + WAGA3 + WAGAn)

Czyli w naszym przypadku będzie to wyglądać następująco.

(5 * 3) + (5 * 2) + (4 * 2) + (2 * 3) / (3 + 2 + 2 + 3)

(15 + 10 + 8 + 6) / 10 = 39 / 10 = 3,9