WSKAZÓWKA: Wypełnij kwotę wejściową, oprocentowanie, zwielokrotnienie i następnie wciśnij OBLICZ

Kalkulator zwielokrotnienia

Kwota wejściowa:


Oprocentowanie:

%

Ile razy więcej:


Po upływie ilu okresów?


Kalkulator zwielokrotnienia służy do obliczania, po jakim upływie czasu podana liczby zwiększy się o założoną ilość razu. Kalkulator ten będzie dobrym pomocnikiem nie tylko w matematyce. Przyda się również w finansach. Często bywa tak, że dysponujemy określoną kwotą pieniędzy. Chcemy sprawdzić, po upływie jakiego okresu nasza kwota się podwoi przy założeniu stałego oprocentowania w każdym z okresów.

PRZYKŁAD

Dysponujemy kwotą 1000 złotych. Chcemy umieścić ją na lokacie, która będzie oprocentowana w wysokości 1% w stosunku rocznym. Zakładamy również kapitalizację roczną, automatyczne odnawianie lokaty i niezmienność oprocentowania w przyszłych okresach. Po jakim upływie czasu kwota ulokowana na lokacie się podwoi?

  • W polu "Kwota wejściowa" wpisujemy naszą kwotę początkową, czyli 1000.
  • W polu "Oprocentowanie" wpisujemy 1.
  • W polu "Ile razy więcej" wpisujemy cyfrę 2 (zakładamy podwojenie naszej kwoty)
  • Następnie wciskamy przycisk "OBLICZ"
  • W polu z odpowiedzią dowiemy się, że podwojenia naszej kwoty możemy spodziewać się po 70-ciu latach.
  • Kalkulator nie ma charakteru typowo finansowego, więc tzw. Podatek Belki nie jest uwzględniony w obliczeniach.