WSKAZÓWKA: Wypełnij pola PROMIEŃ R i wciśnij przycisk OBLICZ

Kalkulator kuli

Promień r


Pole:


Objętość:Jak możemy opisać kulę? Najprościej rzecz ujmując, kula powstaje w wyniki obrotu koła wokół jego średnicy. Z pojęciem kuli wiąże się nieodłącznie pojęcie sfery, cięciwy i średnicy. Sfera jest rozumiana, jako powierzchnia kuli. Cięciwa jest to prosta, która łączy dwa dowolne punkty położone na sferze danej kuli. Z kolei średnica jest cięciwą, która przechodzi przez środek kuli. Promień kuli jest połową średnicy. Promień jest potrzebny do obliczenia objętości kuli. Objętość i pole kuli możemy obliczyć przy pomocy kalkulatora kuli, który zamieszczamy powyżej. W jaki sposób liczymy objętość kuli oraz pole jej sfery? Stosowne wzory zamieszczamy poniżej.

Nazwa Pole Objętość Rysunek
Kula S = 4Πr2 V = 4/3Πr3 objętość kuli, pole kuli