WSKAZÓWKA: Wypełnij pole BOK KWADRATU i wciśnij przycisk OBLICZ

Kalkulator kwadratu

Bok kwadratu:


Pole:


Obwód:
NAJWAŻNIEJSZE WŁASNOŚCI KWADRATU:

  • Wszystkie wewnętrzne kąty figury są proste.
  • Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 360 stopni.
  • Przekątne przecinają się w połowie
  • Przekątne figury są prostopadłe.
Przedstawiamy kalkulator, który oblicza pole i obwód kwadratu. Masz zadanie z matematyki i nie wiesz, jak je rozwiązać? Jeżeli w tym zadaniu musisz obliczyć pole i obwód kwadratu to nie stoisz wcale na przegranej pozycji. Nie wiesz jak obliczyć obwód kwadratu?. Nic prostszego! Wystarczy do powyższego formularza wpisać długość boku kwadratu i wcisnąć przycisk "oblicz". Pole i obwód kwadratu zostaną podane w ciągu ułamka sekundy. Jak liczymy? Wystarczy spojrzeć na poniższe wzory.

Nazwa Pole Obwód Rysunek
Kwadrat S = a2 L = 4 * a pole kwadratu, obwód kwadratu