WSKAZÓWKA: Wypełnij pola LICZBA oraz w polu - (MINUS) podaj, ile chcesz odjąć procent od danej liczby. Następnie wciśnij przycisk OBLICZ

Odejmowanie procentów

Liczba:


-

%

Wynik:


Odejmowanie procentu od liczby jest działaniem łatwym tylko na pozór. Sprawa się komplikuje, gdy nie dysponujemy kalkulatorem albo nasz kalkulator nie posiada funkcjonalności obliczania procentów. Aby odjąć od liczby jej procent najprościej skorzystać z powyższego skryptu. Wystarczy wpisać daną liczbę a także procent, który chcemy od jej odjąć. Jeżeli nie wiesz, jak odjąć procent to skorzystanie z naszego kalkulatora będzie znakomitym rozwiązaniem. Ten kalkulator procentowy dostarcza wyników w ciągu ułamka sekundy. Odjęcie od liczby więcej niż stu procent dostarczy użytkownikowi wynik ujemny. Wyjaśnimy wszystko krok po kroku. Jak liczymy odejmowanie procentu?

 • W polu liczba należy wpisać liczbę, od której odejmiemy procent. Można przyjąć, że będzie to nasza “baza”.
 • W polu poniżej znaku “-” trzeba określić procent, który będziemy chcieli odjąć od naszej bazy.
 • Kolejnym posunięciem będzie ustalenie wartości liczbowej, która będzie odpowiadać procentowi.
 • W końcowym kroku musimy odjąć wartość liczbową procentu od wartości bazowej.

Cały zabieg można streścić w poniższym wzorze.

WYNIK = LICZBA - (LICZBA * (PROCENT/100))

Sprawdźmy to na przykładzie. Załóżmy, że chcemy odjąć 9 % od liczby 200

 • Naszą bazą będzie liczba 200.
 • Procent można przedstawić również za pomocą ułamka o podstawie 100. W naszym przypadku będzie to 9/100.
 • Trzeba ustalić, ile to jest 9% z liczby 200. Wystarczy wykonać działanie.

  9% * 200 = (9/100) * (200/1) = 18

 • Odejmujemy 200 – 18 = 182
 • Wynik działania 200 – 9% = 182