WSKAZÓWKA: Podaj podstawę potęgi, jej wykładnik i wciśnij przycisk OBLICZ

Kalkulator potęg

Podstawa potęgi


Wykładnik potęgi


Wynik:


Co to jest potęgowanie? Można napisać, że jest to działanie matematyczne, które polega na mnożeniu danej liczby przez siebie. Zapis, który wyraża potęgę składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest podstawa potęgi. Jest to liczba, którą będziemy mnożyć przez siebie. Drugim elementem jest wykładnik potęgi. Określa on liczbę czynników w mnożeniu. Jest on zapisywany po prawej stronie podstawy potęgi, w indeksie górnym. Spójrzmy na poniższe przykłady.

  • 22 = 2 * 2 = 4
  • 24 = 2 * 2 * 2 * 2 = 32
  • 33 = 3 * 3 * 3 = 27
  • 43 = 4 * 4 * 4 = 64

Na stronie zamieszczamy kalkulator potęg. Kalkulator należy do kategorii matematyka. Jak podnieść liczbę do potęgi? W czasach przed wynalezieniem internetu było to trudne Dziś na szczęście jest znacznie łatwiej. Wystarczy nasz Kalkulator potęg. Na czym to polega? Jest to bardzo proste. Wpisujesz liczbę i potęgę. W oknie poniżej wyświetli się wartość pierwiastka kwadratowego z podanej liczba, która będzie odpowiedzią na zadane przez Ciebie pytanie.