WSKAZÓWKA: Wypełnij pola BOK A oraz BOK B i wciśnij przycisk OBLICZ

Kalkulator prostokąta

Bok a:


Bok b:


Pole:


Obwód:PROSTOKĄT

  • Figura, która ma wszystkie wewnętrzne kąty proste.
  • Szczególnym przypadkiem prostokąta jest kwadrat.

Na tej stronie przedstawiamy kalkulator prostokąta. Masz zadanie z matematyki i nie wiesz jak się za nie zabrać? Jeżeli w tym zadaniu musisz obliczyć obwód i pole prostokąta to nie mogłeś lepiej trafić. Wystarczy do powyższego formularza wpisać długość boków prostokąta. Odpowiednio, krótszego w rubryce "bok a" oraz dłuższego w rubryce "bok b" a następnie wcisnąć przycisk obliczania. Pole i obwód prostokąta zostanie obliczone w ciągu ułamka sekundy. Jak liczymy?

Nazwa Pole Obwód Rysunek
Prostokąt S = a * b L = 2a + 2b pole prostokąta, obwód prostokąta