WSKAZÓWKA: Wypełnij pola BOK A, BOK B oraz WYSOKOŚĆ i wciśnij przycisk OBLICZ. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.

Kalkulator równoległoboku

Bok a (podstawa)


Bok b


Wysokość


Obwód


Pole


Co możemy powiedzieć o równoległoboku?

  • Jego przeciwległe boki są równoległe.
  • Jego przeciwległe boki są również równej długości.
  • Przekątne przecinają się w połowach swych długości.
  • Przeciwległe kąty są równej miary.
  • Suma kątów położonych przy tym samym boku wynosi 180 st.
Nazwa Pole Obwód Rysunek
Równoległobok S = a * h L = 2a + 2b pole równoległoboku, obwód równoległoboku