WSKAZÓWKA: Wypełnij pola LICZNIK oraz MIANOWNIK i wciśnij przycisk OBLICZ.

Zamień ułamek na procent

Licznik:


Mianownik:


Wynik (%):


Zamiana ułamków zwykłych na procenty wydaje się być łatwym zadaniem. Jednak w przypadku, kiedy mianownik ułamka jest inny niż 100, to ten zabieg potrafi nastręczyć wielu trudności. Jeżeli korzystasz z tego kalkulatora to nie musisz się kłopotać. Po prostu wpisz dwie liczby. W rubryce "licznik" liczbę, którą widzisz nad kreską ułamka, a w rubryce "mianownik" wpisz liczbę spod kreski, czyli z dolnej części. Po wciśnięciu przycisku obliczania procent zostanie wyliczony w ciągu ułamka sekundy. Zamień ułamek zwykły na procent bez większego trudu z naszym kalkulatorem. Obliczenia wykonujemy według poniższego wzoru.

WYNIK = (LICZNIK / MIANOWNIK) * 100

PRZYKŁADY

Zamień każdy z ułamków zwykłych na procent.

  • 1/2 = (1 / 2) * 100 = 50%
  • 3/7 = (3 / 7) * 100 = 42,86%
  • 6/8 = (6 / 8) * 100 = 75%
  • 9/20 = (9 / 20) * 100 = 45%
  • 2/9 = (2 / 9) * 100 = 22,22%
  • 5/10 = (5 / 10) * 100 = 50%