WSKAZÓWKA: Wypełnij pola LICZNIK oraz MIANOWNIK i wciśnij przycisk OBLICZ. W rubryce WYNIK otrzymasz ułamek przekształcony do postaci dziesiętnej.

Kalkulator zamiany ułamków

Licznik


Mianownik


Wynik:


Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne nie jest zadaniem łatwym. Pół biedy, jeżeli nasz ułamek zwykły posiada mianownik kończący się na cyfrę 0. Jednak problemy mogą zacząć się, gdy trzeba zmienić ułamek, który nie wystarczy podzielić przez dziesięć lub sto. Wówczas wystarczy jednak skorzystać z zalet, które posiada nasz przelicznik ułamków. Trzy czynności dzielą Cię od przekształcenia ułamka zwykłego na dziesiętny. Trzeba wpisać licznik, mianownik i nacisnąć przycisk. Nic prostszego! Liczymy według poniższego wzoru.

WYNIK = LICZNIK / MIANOWNIK

Sprawdźmy to na przykładach

  • 3/5 = 0,6
  • 1/10 = 0,1
  • 1/9 = 0,1111
  • 2/7 = 0,2857
  • 3/8 = 0,375

Zasada, która rządzi przekształcaniem ułamka zwykłego na postać dziesiętną jest bardzo prosta. Nie ma jednak się co oszukiwać. Tylko część takich działań jesteśmy w stanie wykonać w pamięci. Ciężko jest w taki sposób na przykład podzielić cyfrę 2 przez cyfrę 7. Dlatego nasz kalkulator zamiany ułamków jest skryptem, który może okazać się nieoceniony w wielu sytuacjach.