Kalkulator wskaźnika rentowności ROI

Wypełnij pola INWESTYCJA POCZĄTKOWA oraz PRZYCHÓD Z INWESTYCJI a następnie wciśnij przycisk OBLICZ

Inwestycja początkowa


Przychód z inwestycji


ROI

%

Kalkulator ROI – jak działa?

Kalkulator wskaźnika rentnowności inwestycji ROI jest kolejnym kalkulatorem zamieszczonym w kategorii finanse. Co można obliczyć? Kalkulator ROI oblicza wartość wskaźnika rentowności danej inwestycji. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach i obliczany jest w tym skrypcie według następującego wzoru.

ROI = ((PRZYCHÓD Z INWESTYCJI – INWESTYCJA POCZĄTKOWA)/INWESTYCJA POCZĄTKOWA) * 100%

Podziel się!