Kalkulator funkcji trygonometrycznych

WSKAZÓWKA: Wypełnij pola Kąt Następnie wciśnij OBLICZ

Kąt (rad)


tg


ctg


sin


cosPowyższy kalkulator funkcji trygonometrycznych oblicza wartości tg, ctg, sin oraz cos dla podanego kąta wyrażonego w radianach. Jedynym polem, które należy wpisać do kalkulatora jest wartość kąta, dla której użytkownik chce przeprowadzić stosowne obliczenia. Po wciśnięciu przycisku OBLICZ zostaną wyświetlone wartości dla tangensa, cotangensa, sinusa oraz cosinusa danego kąta.

Podziel się!