WSKAZÓWKA: Wypełnij pole WPISZ DZIAŁANIE i wciśnij przycisk OBLICZ. Wynik zostanie wyświetlony w odpowiednim polu.

Kalkulator kolejności działań

Wpisz działanie:

Wynik:Kolejność wykonywania działań

Kolejność wykonywania działań często wpływa na końcowy wyniki działania, jakie wykonujemy. Często samo przestawienie nawiasu w działaniu zupełnie zmienia kolejność wykonywania działań i końcowy wynik. Widać to na poniższych przykładach
2 + (2 * 2) = 6
(2 + 2) * 2 = 8


Kolejność wykonywania działań, znana również jako zasady priorytetu operacji lub zasady hierarchii działań, odgrywa kluczową rolę w matematyce i jest fundamentalną zasadą, która umożliwia jednoznaczne określenie wyniku wyrażenia matematycznego. Zasady te zostały ustalone w celu uniknięcia niejednoznaczności w interpretacji wyrażeń oraz zapewnienia spójności w rozumieniu operacji matematycznych.

Podstawowe zasady kolejności wykonywania działań

 1. Zasada nawiasów: Działania umieszczone w nawiasach są wykonywane jako pierwsze. Nawiasy mogą być zagnieżdżone, co oznacza, że najpierw są obliczane działania w najwewnętrzniejszych nawiasach, a następnie w kolejnych.
 2. Zasada potęgowania: Operacje potęgowania są wykonywane po działaniach w nawiasach. Operacja potęgowania oznacza podniesienie liczby do potęgi określonej przez wykładnik.
 3. Zasada mnożenia i dzielenia: Mnożenie i dzielenie mają priorytet przed dodawaniem i odejmowaniem. Wykonywane są one w kolejności, w jakiej się pojawiają w wyrażeniu, zgodnie z lewostronnym priorytetem.
 4. Zasada dodawania i odejmowania: Dodawanie i odejmowanie mają najniższy priorytet w kolejności wykonywania działań. Są one wykonywane na końcu, po wszystkich operacjach potęgowania, mnożenia, dzielenia oraz działaniach w nawiasach.

W celu zapewnienia czytelności i precyzji, zasady te mogą być modyfikowane za pomocą nawiasów, które zmieniają standardową kolejność wykonywania działań. Nawiasy pozwalają na jasne określenie, które operacje mają być wykonane jako pierwsze, nawet jeśli odbiegają od zwykłej kolejności.

Przykład

Przykładowo, w wyrażeniu 2+3×42+3×4, zgodnie z zasadą kolejności wykonywania działań, najpierw należy pomnożyć 3 przez 4, a następnie dodać 2, co daje wynik 14. Jednakże, jeśli chcemy, aby dodawanie było wykonane jako pierwsze, możemy użyć nawiasów, np. (2+3)×4(2+3)×4, co daje wynik 20.

Zasady w skrócie

Zasady kolejności wykonywania działań są kluczowe dla poprawnego rozumienia i wykonywania operacji matematycznych. Zapewniają one spójność i jednoznaczność w interpretacji wyrażeń matematycznych oraz umożliwiają poprawne wykonywanie obliczeń.

 • Zaczynamy od wykonywania działań w nawiasach.
 • Następnie liczymy potęgi i pierwiastki.
 • Kolejnym krokiem jest wykonanie mnożenia i dzielenia
 • Następny krok to dodawanie i odejmowanie
 • Jeżeli działanie składa się z samego mnożenia i dzielenia to wykonujemy je po kolei od lewej.
 • Jeżeli działanie składa się z samego dodawania i odejmowania to traktujemy je równorzędnie wykonując po kolei od lewej do prawej.

Kalkulator kolejności wykonywania działań

Pomocą w sprawdzeniu, czy wykonaliśmy dane działanie poprawnie może być nasz kalkulator kolejności wykonywania działań. Na czym on polega? Wystarczy wpisać obliczane działanie do formularza i wcisnąć przycisk „Oblicz”. Wynik pokaże się automatycznie. Rozpoznawane przez skrypt symbole i działania to:

 • + dodawanie
 • – odejmowanie
 • * mnożenie
 • / dzielenie
 • ^ potęgowanie
 • sqrt(liczba) pierwiastek kwadratowy z liczby

PRZYKŁAD
\(25 + \sqrt100 * 5 + 25 = 100\)

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 3.53/5. Na podstawie 115 głosów
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *