WSKAZÓWKA: Wypełnij pola BOK A, BOKB, WYSOKOŚĆ H i wciśnij przycisk OBLICZ

Kalkulator stożka

Promień podstawy r:

Wysokość h

Objętość:Czym jest stożek?

Stożek to figura geometryczna, która składa się z dwóch podstaw — jednej większej i jednej mniejszej — połączonych krzywą powierzchnią boczną. Jest to jeden z podstawowych brył geometrycznych, którego cechy i właściwości są badane zarówno w matematyce, jak i w praktycznych zastosowaniach inżynieryjnych.

Elementy stożka:

 1. Podstawa: To jedna z płaskich powierzchni stożka. Może to być dowolny kształt, ale zazwyczaj jest to okrąg w przypadku stożka prostego.
 2. Wysokość: To odległość pomiędzy wierzchołkiem a płaszczyzną podstawy. Jest to prostopadła odległość między tymi dwoma punktami.
 3. Promień: W przypadku stożka prostego jest to promień podstawy.
 4. Krawędź boczna: To linia krzywa łącząca wierzchołek stożka z punktami na okręgu podstawy.

Wzory i Właściwości:

 1. Objętość stożka: Objętość V stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy A i wysokości ℎ. Matematycznie: V=1/3​Ah.
 2. Powierzchnia stożka: Powierzchnia S stożka składa się z sumy pola podstawy A i pola powierzchni bocznej L. Matematycznie: S=A+L.
 3. Twierdzenie Pitagorasa dla stożka: W stosunku do stożka prostego, krawędź boczna, promień i wysokość tworzą trójkąt prostokątny, gdzie stosunek promienia do wysokości jest równy stosunkowi wysokości do krawędzi bocznej.

Zastosowania stożka:

 1. Geometria i matematyka: Stożki są często analizowane w kontekście geometrii przestrzennej, badając ich objętość, powierzchnię i inne własności.
 2. Inżynieria: W inżynierii stożki mają szerokie zastosowanie, na przykład w konstrukcji zbiorników, kominów, czy też walców wulkanizacyjnych.
 3. Architektura: W architekturze stożki mogą występować w formie kopuł czy też wierzchołków budynków, nadając im charakterystyczny kształt.
 4. Przemysł spożywczy: W produkcji artykułów spożywczych, takich jak lody lub czekoladki, formy w kształcie stożka są często wykorzystywane do formowania produktów.

Stożek jest nie tylko ważnym elementem w matematyce, ale także ma wiele praktycznych zastosowań w różnych dziedzinach życia, od inżynierii po architekturę i przemysł spożywczy. Jego unikalny kształt i właściwości czynią go istotnym zagadnieniem w badaniach matematycznych i praktycznych zastosowaniach technologicznych.

Stożek i jego cechy

Stożek to bryła, która powstaje poprzez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych. Ta przyprostokątna będzie jednocześnie wysokością stożka. W opisywanym przypadku podstawa stożka będzie miała kształt koła. Druga przyprostokątna będzie średnicą podstawy. Natomiast przeciwprostokątna takiego trójkąta będzie jednocześnie tworzącą stożka. Obliczanie objętości stożka jest prostym zadaniem. Wystarczy skorzystać z kalkulatora stożka, który znajduje się na tej stronie. Wymagane jest podanie promienia podstawy stożka, oraz jego wysokości. Jakie są wzory na objętość stożka? Zamieszczamy je poniżej.

Stożek – wzór na pole stożka i objętość stożka

NazwaPole stożkaObjętość stożkaRysunek
Stożek\(S = pi rl + \pi r^2 \)\(V = \frac{1}{3}Pph\)

Ten kalkulator należy do kategorii Geometria. Możesz powrócić na stronę kategorii lub też na stronę główną portalu, gdzie znajdziesz spis wszystkich kalkulatorów.

Oceń kalkulator teraz!

Jeszcze nie głosowano.
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *