Kalkulator średniej arytmetycznej

WSKAZÓWKA: W górnym polu wpisz liczby, z których chcesz obliczyć średnią arytmetyczną. UWAGA! Oddzielaj je znakiem ; (średnik). Następnie wciśnij OBLICZ

Wpisz liczby


Średnia


Czasem musimy obliczyć średnią z kilku wartości. Wtedy nasuwa się pytanie: jak obliczyć średnią? Średnia może być liczona na wiele sposobów. Najczęściej jednak obliczamy średnią arytmetyczną. Co to takiego średnia arymetyczna i jak się ją liczy? Jest to suma liczb z danego zbioru, którą następnie dzielimy przez ilość liczb w badanym zbiorze. Jest to sposób liczenia średniej, który najczęściej wykorzystujemy w codziennym życiu. W taki sposób możemy obliczyć na przykład średnie wynagrodzenie w naszym dziale czy też firmie.

PRZYKŁAD

W dziale handlowym w pewnej firmie pracuje pięć osób. Otrzymują one co miesiąc następujące kwoty wynagrodzenia.

Ile będzie wynosić średnie wynagrodzenie w tym dziale?

Obliczenia przeprowadzimy w nastepujący sposób.

(3200 + 3200 + 3800 + 4400 + 4800)/5 = 19400 / 5 = 3880

ODPOWIEDŹ

Średnie wynagrodzenie w dziale będzie wynosić 3880 złotych.

Podziel się!