Koło

WSKAZÓWKA: Wypełnij pola PROMIEŃ R i wciśnij przycisk OBLICZ

Promień r

Pole:

Obwód:


Co to jest koło?

 

Zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (czyli środka koła), jest mniejsza lub równa długości promienia koła. Należy tutaj rozróżnić pojęcia koła oraz okręgu. Czym różni się koło od okręgu? Najprościej można to opisać, że przez okrąg rozumiemy samą krawędź koła. Okrąg jest to zbiór punktów, których odległóść jest równa.

Nazwa Pole Obwód Rysunek
Koło S = Πr2 L = 2Πr
Podziel się!