WSKAZÓWKA: Wypełnij pola LICZNIK oraz MIANOWNIK i wciśnij przycisk OBLICZ.

Kalkulator ułamka na procent

Licznik:


Mianownik:


Wynik (%):
Czym jest ułamek zwykły?

Ułamek zwykły jest podstawowym pojęciem w matematyce, które służy do reprezentowania części lub ilości w stosunku do całości. Składa się z dwóch liczb: licznika i mianownika, oddzielonych kreską ułamkową. Licznik wskazuje, ile części zostało wziętych lub zliczonych, natomiast mianownik określa na ile części całość jest podzielona. Przykłady ułamków zwykłych wyglądają następująco:

 • \(\frac{1}{2}\)
 • \(\frac{3}{5}\)
 • \(\frac{9}{5}\)

Czym jest procent?

Procent to jednostka stosunku lub proporcji, która jest używana do wyrażania części lub ilości w stosunku do całości, reprezentowanej przez liczbę 100. Można więc napisać, że jest to ułamek zwykły, który w swoim mianowniku będzie miał zawsze liczbę 100.

Jak zamienić ułamek zwykły na procent?

Zamiana ułamka zwykłego na procent polega na doprowadzeniu ułamka do postaci, w której w jego mianowniku będzie występować liczba 100. Liczba występująca w liczniku ułamka powinna również w tym celu zostać zmniejszona lub zwiększona w odpowiedniej proporcji do działania wykonanego na mianowniku.

Ułamek na procent – jak to działa?

Zamiana ułamków zwykłych na procenty wydaje się być łatwym zadaniem. Jednak w przypadku, kiedy mianownik ułamka jest inny niż 100, to ten zabieg potrafi nastręczyć wielu trudności. Jeżeli korzystasz z tego kalkulatora to nie musisz się kłopotać. Po prostu wpisz dwie liczby. W rubryce „licznik” liczbę, którą widzisz nad kreską ułamka, a w rubryce „mianownik” wpisz liczbę spod kreski, czyli z dolnej części. Po wciśnięciu przycisku obliczania procent zostanie wyliczony w ciągu ułamka sekundy. Zamień ułamek zwykły na procent bez większego trudu z naszym kalkulatorem. Obliczenia wykonujemy według poniższego wzoru.

WYNIK = (LICZNIK / MIANOWNIK) * 100

Ułamek na procent – przykłady

Zamień każdy z ułamków zwykłych na procent.

 • \(\frac{1}{2} = (1 / 2) * 100 = 50\%\)
 • \(\frac{3}{7} = (3 / 7) * 100 = 42,86\%\)
 • \(\frac{6}{8} = (6 / 8) * 100 = 75\%\)
 • \(\frac{9}{20} = (9 / 20) * 100 = 45\%\)
 • \(\frac{2}{9} = (2 / 9) * 100 = 22,22\% \)
 • \(\frac{5}{10} = (5 / 10) * 100 = 50\%\)

Ten kalkulator należy do kategorii kalkulatory procentowe. Możesz wrócić do strony kategorii. Możesz również skorzystać z przejścia do strony głównej portalu.

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 4.43/5. Na podstawie 49 głosów
Proszę czekać....

Jeden komentarz

 1. Git

  Oceń kalkulator teraz!

  Ocena: 5.00/5. Na podstawie 4 głosów
  Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *