Ułamek na procent

WSKAZÓWKA: Wypełnij pola LICZNIK oraz MIANOWNIK i wciśnij przycisk OBLICZ.

Licznik:


Mianownik:


Wynik (%):
Zamiana ułamków zwykłych na procenty wydaje się być łatwym zadaniem. Jednak w przypadku, kiedy mianownik ułamka jest inny niż 100, to ten zabieg potrafi nastręczyć wielu trudności. Jeżeli korzystasz z tego kalkulatora to nie musisz się kłopotać. Po prostu wpisz dwie liczby. W rubryce „licznik” liczbę, którą widzisz nad kreską ułamka, a w rubryce „mianownik” wpisz liczbę spod kreski, czyli z dolnej części. Po wciśnięciu przycisku obliczania procent zostanie wyliczony w ciągu ułamka sekundy. Zamień ułamek zwykły na procent bez większego trudu z naszym kalkulatorem. Obliczenia wykonujemy według poniższego wzoru.

WYNIK = (LICZNIK / MIANOWNIK) * 100

PRZYKŁADY

Zamień każdy z ułamków zwykłych na procent.

Podziel się!