Liczba A to procent liczby B

WSKAZÓWKA: Wypełnij pola LICZBA A oraz LICZBA B i wciśnij przycisk OBLICZ Wartość znajdująca się w polu LICZBA B powinna być większa, niż wartość z pola LICZBA A

Liczba A


Liczba B


Wynik:
Często musimy obliczyć jakiś procent. Nie jest łatwo to zrobić w przypadku, gdy nie dysponujemy kalkulatorem. Często nawet kalkulator nie dostarczy nam pomocy, gdyż nie posiada funkcjonalności obliczania procentów. Co wtedy robić? Gdy nie wiemy, jakim procentem liczby a jest liczba b, to wystarczy skorzystać z powyższego skryptu. Ten kalkulator procentowy z łatwością obliczy jakim procentem liczby a jest liczba b. Jest to przydatne, gdy na przykład chcemy obliczyć jakim procentem z całości jest dana wartość. Wartością odnoszącą się do całości będzie w takim przypadku w tym równaniu liczba B. Obliczenia wykonywane są według poniższego wzoru.

WYNIK = (LICZBA A / LICZBA B) * 100

PRZYKŁAD

Klasa liczy 30 uczniów. 12 z nich to chłopcy. Ile % klasy stanowią chłopcy?

Podstawiamy:

a = 12

b = 30

WYNIK = (12/30) * 100 = 40%

ODPOWIEDŹ

Chłopcy stanowią 40% klasy.

Podziel się!