WSKAZÓWKA: Wypełnij POLA a, b, c i wciśnij przycisk OBLICZ. Brakujące pole zostanie uzupełnione automatycznie.

Kalkulator trójkąta prostokątnego

a


b


c


Obwód:


Pole:
Trójkąt prostokątny to jedna z podstawowych figur geometrycznych, która charakteryzuje się tym, że posiada jeden kąt prosty, czyli równy 90 stopni. Jest to trójkąt o szczególnych właściwościach, które znajdują szerokie zastosowanie w matematyce, inżynierii, architekturze i wielu innych dziedzinach.

Elementy trójkąta prostokątnego

  1. Boki: Trójkąt prostokątny ma trzy boki, z których najdłuższy jest przeciwprostokątną, czyli bokiem naprzeciwko kąta prostego.
  2. Kąty: Jednym z kątów trójkąta prostokątnego jest kąt prosty, czyli 90 stopni. Pozostałe dwa kąty sumują się do 90 stopni.
  3. Przeciwprostokątna: Najdłuższy bok trójkąta, przeciwprostokątna, znajduje się naprzeciwko kąta prostego.

Właściwości trójkąta prostokątnego

  1. Twierdzenie Pitagorasa: Jest to jedno z najważniejszych twierdzeń dotyczących trójkąta prostokątnego. Mówi ono, że kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Matematycznie: a2+b2=c2, gdzie c to długość przeciwprostokątnej, a a i b to długości przyprostokątnych.
  2. Wzory na obwód i pole: Obwód trójkąta prostokątnego można obliczyć sumując długości wszystkich jego boków. Pole trójkąta prostokątnego można obliczyć jako połowę iloczynu długości przyprostokątnych.

Zastosowania trójkąta prostokątnego:

  1. Geometria i matematyka: Trójkąty prostokątne są używane w geometrii i matematyce do rozwiązywania problemów związanych z odległościami, wysokościami, kątami i wieloma innymi zagadnieniami.
  2. Inżynieria: W inżynierii trójkąty prostokątne są używane do projektowania i analizy konstrukcji, układów elektrycznych, układów hydraulicznych, a także do wyznaczania kątów nachylenia i wielu innych zastosowań.
  3. Architektura: W architekturze trójkąty prostokątne są stosowane do projektowania i budowy różnych struktur, takich jak dachy, schody, ściany i wiele innych elementów architektonicznych.

Trójkąt prostokątny jest jednym z najważniejszych i najbardziej użytecznych kształtów w matematyce i praktycznych zastosowaniach. Jego właściwości i twierdzenia są kluczowe dla rozwiązywania problemów geometrycznych, analizy struktur i projektowania różnych obiektów.

Kalkulator trójkąta prostokątnego – jak to działa

Na tej stronie zamieszczamy kalkulator trójkąta prostokątnego. Dzięki niemu można obliczyć pole i obwód trójkąta prostokątnego. Wystarczy do powyższego formularza wpisać odpowiednie dane dotyczące długości boków trójkąta prostokątnego. Po wciśnięciu przycisku OBLICZ zostanie wyświetlone pole i obwód. Obliczanie pola i obwodu trójkąta prostokątnego nie powinno nastręczyć zbyt dużych trudności.

Trójkąt prostokątny – wzór na pole i obwód trójkąta prostokątnego

NazwaPole trójkąta prostokątnegoObwód trójkąta prostokątnegoRysunek
Trójkąt prostokątny\(S = \frac{1}{2}ab\)\(L = a + b + c\)pole trójkąta prostokątnego, obwód trójkąta prostokątnego

Ten kalkulator należy do kategorii Geometria. Możesz powrócić na stronę kategorii lub też na stronę główną portalu, gdzie znajdziesz spis wszystkich kalkulatorów.

Oceń kalkulator teraz!

Jeszcze nie głosowano.
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *