WSKAZÓWKA: Wypełnij DWA DOWOLNIE WYBRANE POLA i wciśnij przycisk OBLICZ. Brakujące pole zostanie uzupełnione automatycznie.

Kalkulator kątów trójkąta

Obliczanie kątów trójkąta

Kąt a

Kąt b

Kąt c


Trójkąt jest jedną z najbardziej podstawowych i rozpoznawalnych figur geometrycznych. Jego unikalne cechy i właściwości czynią go niezwykle ważnym w matematyce, naukach przyrodniczych, architekturze, grafice komputerowej i wielu innych dziedzinach. W tym artykule przedstawimy podstawowe informacje o trójkącie, jego cechy, rodzaje, a także najważniejsze wzory i twierdzenia.

Charakterystyka trójkąta

Trójkąt to figura geometryczna składająca się z trzech boków i trzech kątów. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „triangulum”, oznaczającego „trzy kąty”. Podstawową cechą trójkąta jest to, że suma miar wszystkich trzech kątów wynosi 180 stopni. Jest to twierdzenie znane jako Twierdzenie o sumie kątów w trójkącie.

Najważniejsze cechy trójkąta

 • Boki: Trójkąt ma trzy boki, z których każdy jest odcinkiem łączącym dwa wierzchołki trójkąta. Boki mogą mieć różne długości i mogą być różnej natury, na przykład trójkąt równoboczny ma trzy równe boki, a trójkąt równoramienny ma przynajmniej dwa równe boki.
 • Kąty: Trójkąt ma trzy kąty, z których każdy jest miarą otwartego skrętu między dwoma bokami trójkąta. Kąty mogą mieć różne miary, ale suma miar wszystkich trzech kątów zawsze wynosi 180 stopni.
 • Wierzchołki: Trójkąt ma trzy wierzchołki, które są punktami, w których przecinają się boki trójkąta. Wierzchołki są oznaczane literami, na przykład A, B i C.
 • Pole: Pole trójkąta można obliczyć za pomocą różnych wzorów, w zależności od dostępnych informacji. Najpopularniejszy wzór to P = 0,5 * a * h, gdzie „a” to długość jednego z boków trójkąta, a „h” to wysokość opuszczona na ten bok. Istnieją również inne wzory, takie jak wzór Herona, który wykorzystuje długości wszystkich trzech boków.
 • Obwód: Obwód trójkąta można obliczyć jako sumę długości wszystkich trzech boków. Oznacza się go jako O.

Rodzaje trójkątów

Trójkąty można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Oto kilka podstawowych rodzajów trójkątów:

 • Trójkąt równoboczny: Trójkąt równoboczny ma trzy równe boki i trzy równe kąty. Każdy kąt wynosi 60 stopni.
 • Trójkąt równoramienny: Trójkąt równoramienny ma przynajmniej dwa równe boki. Kąty przeciwległe do równych boków są również równe.
 • Trójkąt prostokątny: Trójkąt prostokątny ma jeden kąt prosty, czyli równy 90 stopni. Najbardziej znany przypadek to trójkąt 3-4-5, w którym długości boków tworzą potęgi kolejnych liczb naturalnych.
 • Trójkąt różnoboczny: Trójkąt różnoboczny ma trzy różne długości boków i trzy różne kąty.
 • Trójkąt rozwartokątny: Trójkąt rozwartokątny ma jeden kąt większy niż 90 stopni.

Najważniejsze twierdzenia dotyczące trójkątów:

 • Twierdzenie Pitagorasa: W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.
 • Twierdzenie cosinusów: W dowolnym trójkącie stosunek kwadratu długości jednego boku do sumy kwadratów długości pozostałych dwóch boków jest równy cosinusowi przeciwległego kąta.
 • Twierdzenie sinusów: W dowolnym trójkącie stosunek długości boku do sinusów przeciwnych kątów jest stały i równy długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt.

Kalkulator trójkąta jak działa

Trójkąt to figura geometryczna, której cechą charakterystyczną jest to, że posiada trzy boki oraz trzy kąty wewnętrzne. Długość boków trójkąta decyduje o tym, czy mamy do czynienia z trójkątem równobocznym, równoramiennym czy też innym. Jednak cechą wspólną wszystkich trójkątów jest to, że suma wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 180 o. Szczególnym przypadkiem jest trójkąt równoboczny, czyli figura, która ma wszystkie boki równe. W takim przypadku wszystkie kąty wewnętrzne będą również mieć równą miarę. Wystarczy więc podzielić 180o na 3. Jednak jak obliczyć wartość kątów w innych typach trójkąta? Pomocny okazać się może nasz kalkulator kątów. Wystarczy do niego wpisać dwa dowolne kąty z trójkąta, który chcemy zbadać. Następnym krokiem jest wciśnięcie przycisku Oblicz. Wartość brakującego kąta zostanie obliczona automatycznie i wyświetlona w ciągu krótkiej chwili.

Podsumowanie

Trójkąt to jedna z podstawowych figur geometrycznych o trzech bokach i trzech kątach. Jego właściwości i wzory mają szerokie zastosowanie w matematyce, naukach przyrodniczych, architekturze, grafice komputerowej i wielu innych dziedzinach. Zrozumienie cech i wzorów trójkąta jest kluczowe dla rozwoju umiejętności geometrycznych oraz wykorzystania go w praktycznych zastosowaniach. Trójkąt jest fascynującym obiektem badawczym, który inspiruje matematyków, naukowców i artystów do tworzenia nowych odkryć i dzieł sztuki.

Wzory

NazwaWzórRysunek
Trójkąt\(\alpha + \beta + \gamma = 180 ^\circ\)obliczanie kątów w trójkącie

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 2.40/5. Na podstawie 5 głosów
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *