Wzrost o procent

Podziel się!

WSKAZÓWKA: Wypełnij pola PIERWSZA LICZBA oraz DRUGA LICZBA i wciśnij przycisk OBLICZ. Druga liczba powinna być większa od pierwszej. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.

Kalkulator wzrostu o procent

Pierwsza liczba


Druga liczba


Wzrost o %Oceń kalkulator wzrostu o procent:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 3,75 out of 5)

 

Obliczanie wzrostu o procent – od czego zacząć? 

Jak obliczyć wzrost o procent ? Najpierw wyjaśnić należy, jaka jest definicja procentu. Procent jest to sposób zapisu, który umożliwia przedstawienie w wygodny sposób stosunku jednej wielkości w stosunku do innej. Jeden procent oznacza setną część opisywanej wielkości. Jeden procent można zapisać również jako ułamek zwykły o mianowniku 100. Dla przykładu 1% to 1/100, natomiast 38% to 38/100. Obliczanie wzrostu o procent polega na porównaniu do siebie dwóch wielkości. Co porównujemy? Wyjaśnijmy to na przykładzie. 

Wzrost o procent – przykład 

Wynagrodzenie przed podwyżką wynosiło 3000. Po podwyżce wynosić będzie 3450. Ile wynosić będzie procent podwyżki? Co potrzebujemy do obliczenia wzrostu podwyżki i wyrażenia go w odpowiednim procencie? Przyjrzyjmy się, jakie dane już posiadamy. 

To właśnie liczbę 450, czyli kwotę podwyżkę wyrażoną tradycyjnie musimy przedstawić jako procent. Lecz do czego tą liczbę porównać? Obliczamy, o ile wzrosło wynagrodzenie przed podwyżką. Więc liczbę 450 musimy porównać do starego wynagrodzenia 3000. Jak to zrobić?  

Zastosujmy równanie wynikające z proporcji. 

3000 = 100 

450 = x 

Po przekształceniu mamy następujący zapis. 

X = (100 * 450) / 3000 

Czyli: 

X = 45000 / 3000 

X = 15 

Podstawmy otrzymany wynik do równania. 

3000 = 100% 

450 = 15% 

Odpowiedź: Wynagrodzenie wzrosło o 450, czyli o 15%. 

Taki sam wynik otrzymamy po wykonaniu innego działania. 

X = 450 / 3000 

W wyniku tego działania otrzymamy ułamek zwykły, który należy przekształcić do ułamka o mianowniku 100. 

X = 450 / 3000 

X = 15/100 

X = 15% 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jeden procent to inaczej ułamek 1/100. Otrzymany ułamek 15/100 możemy zapisać w postaci procentu jako 15%. 

Obliczanie procentów – pomocne kalkulatory 

Na tej stronie publikujemy kalkulator wzrostu o procent, który może okazać się pomocny podczas sprawdzania wyników swoich obliczeń. Jak to działa? Sprawdzenie wyniku powyższego zadania w powyższym kalkulatorze sprowadza się do wpisania liczby 3000 w pole “pierwsza liczba” oraz liczby 3450 w pole “druga liczba”. Kalkulator wylicza wzrost liczbowy oraz przekształca go do postaci procentu. 

W obliczaniu procentów pomocne mogą okazać się inne kalkulatory, które publikujemy w naszym serwisie.