WSKAZÓWKA: Wypełnij pola PIERWSZA LICZBA oraz DRUGA LICZBA i wciśnij przycisk OBLICZ. Druga liczba powinna być większa od pierwszej. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.

Kalkulator wzrostu o procent

Pierwsza liczba


Druga liczba


Wzrost o % 

Obliczanie wzrostu o procent – od czego zacząć? 

Jak obliczyć wzrost o procent ? Najpierw wyjaśnić należy, jaka jest definicja procentu. Procent jest to sposób zapisu, który umożliwia przedstawienie w wygodny sposób stosunku jednej wielkości w stosunku do innej. Jeden procent oznacza setną część opisywanej wielkości. Jeden procent można zapisać również jako ułamek zwykły o mianowniku 100. Dla przykładu 1% to 1/100, natomiast 38% to 38/100. Obliczanie wzrostu o procent polega na porównaniu do siebie dwóch wielkości. Co porównujemy? Wyjaśnijmy to na przykładzie. 

Wzrost o procent – przykład 

Wynagrodzenie przed podwyżką wynosiło 3000. Po podwyżce wynosić będzie 3450. Ile wynosić będzie procent podwyżki? Co potrzebujemy do obliczenia wzrostu podwyżki i wyrażenia go w odpowiednim procencie? Przyjrzyjmy się, jakie dane już posiadamy. 

  • 3000 – jest to kwota bazowa, przed podwyżką. 
  • 3450 – jest to kwota po podwyżce. 
  • 450 – kwota, którą otrzymamy po odjęciu nowego (większego) wynagrodzenia od starego (mniejszego) jest kwotą podwyżki wyrażoną tradycyjnie.  

To właśnie liczbę 450, czyli kwotę podwyżkę wyrażoną tradycyjnie musimy przedstawić jako procent. Lecz do czego tą liczbę porównać? Obliczamy, o ile wzrosło wynagrodzenie przed podwyżką. Więc liczbę 450 musimy porównać do starego wynagrodzenia 3000. Jak to zrobić?  

  • Nasze stare wynagrodzenie 3000 to 100% 
  • Podwyżka 450 to niewiadoma 

Zastosujmy równanie wynikające z proporcji. 

3000 = 100 

450 = x 

Po przekształceniu mamy następujący zapis. 

X = (100 * 450) / 3000 

Czyli: 

X = 45000 / 3000 

X = 15 

Podstawmy otrzymany wynik do równania. 

3000 = 100% 

450 = 15% 

Odpowiedź: Wynagrodzenie wzrosło o 450, czyli o 15%. 

Taki sam wynik otrzymamy po wykonaniu innego działania. 

X = 450 / 3000 

W wyniku tego działania otrzymamy ułamek zwykły, który należy przekształcić do ułamka o mianowniku 100. 

X = 450 / 3000 

X = 15/100 

X = 15% 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jeden procent to inaczej ułamek 1/100. Otrzymany ułamek 15/100 możemy zapisać w postaci procentu jako 15%. 

Obliczanie procentów – pomocne kalkulatory 

Na tej stronie publikujemy kalkulator wzrostu o procent, który może okazać się pomocny podczas sprawdzania wyników swoich obliczeń. Jak to działa? Sprawdzenie wyniku powyższego zadania w powyższym kalkulatorze sprowadza się do wpisania liczby 3000 w pole “pierwsza liczba” oraz liczby 3450 w pole “druga liczba”. Kalkulator wylicza wzrost liczbowy oraz przekształca go do postaci procentu. 

W obliczaniu procentów pomocne mogą okazać się inne kalkulatory, które publikujemy w naszym serwisie. 

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 4.53/5. Na podstawie 17 głosów
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *