Kalkulator logarytmu naturalnego

WSKAZÓWKA: Wypełnij pole x. Następnie wciśnij OBLICZ

x =


ln x =
Logarytm naturalny jest to logarytm o podstawie liczby Eulera e=2,72. Znany jest również pod nazwą logarytmu Nepera. Oznaczany jest on symbolem ln. Na tej stronie serwisu Ekalkulator.eu publikujemy kalkulator logarytmu naturalnego. Kalkulator ten obliczy z łatwością logarytm naturalny z wprowadzonego x. Wystarczy w formularzu wypełnić pole oznaczone literą x i wcisnąć przycisk OBLICZ. Logarytm naturalny z x zostanie obliczony automatycznie.

Podziel się!