Twierdzenie Pitagorasa

WSKAZÓWKA: Pola bok A oraz bok B określają przyprostokątne trójkąta. Pole bok C określa przeciwprostokątną trójkąta. Wypełnij DWA WYBRANE POLA i wciśnij przycisk OBLICZ. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.

bok a

bok b

bok c




 

Nazwa Wzór Rysunek
Twierdzenie Pitagorasa a2+b2=c2 Twierdzenie Pitagorasa

Przedstawiamy na tej stronie kolejny kalkulator. Tym razem należy on do kategorii matematyka. Kalkulator został opracowany na podstawie Twierdzenia Pitagorasa. O czym mówi Twierdzenie Pitagorasa? W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta.

PRZYKŁAD

W trójkącie prostokątnym wymiary przyprostokątnych wynoszą odpowiednio:

a=8

b=6

Ile wynosi długość przeciwprostokątnej c?

ROZWIĄZANIE

Podstawiamy nasze dane do wzoru a2+b2=c2

82 + 62 = c2

c2=100

c=10

 

Podziel się!