WSKAZÓWKA: Wypełnij TYLKO JEDNO POLE i wciśnij przycisk OBLICZ. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.

Przelicznik jednostek długości

milimetr:

centymetr:

decymetr:

metr:

kilometr:

cal:

stopa:

jard:

mila:

mila morska:


Jednostki długości to jeden z podstawowych elementów matematyki oraz nauk przyrodniczych. W codziennym życiu używamy ich do określania odległości między dwoma punktami, rozmiaru przedmiotów czy planowania projektów budowlanych. W tym artykule omówimy podstawowe jednostki długości oraz przedstawimy sposoby przeliczania między nimi.

Podstawowa jednostka długości układu SI

Podstawową jednostką długości, która występuje w układzie SI jest metr (m). Podstawową jednostką długości w układzie SI jest metr (m). Metr definiuje się jako długość trasy przebytej przez światło w próżni w czasie 1/299 792 458 sekundy. Oznacza to, że metr jest jednostką długości, która jest niezależna od materii i jest zawsze taka sama.

Inne jednostki długości związane z metrem

Popularną wielokrotnością tej jednostki jest kilometr (km), który odpowiada 1000 m. Kilometr (km) to jednostka długości równa 1000 metrów. Jest to jednostka często stosowana do pomiarów długich odległości, takich jak odległość między miastami czy kraje. Innymi podstawowymi jednostkami długości są centymetr (cm) oraz milimetr (mm). Centymetr jest równy 1/100 metra, a milimetr 1/1000 metra. Te jednostki są często stosowane do pomiarów w codziennym życiu, na przykład do pomiaru rozmiaru ubrań lub odległości między obiektami. Podsumowanie przeliczników jednostek związanych z metrem widnieje na poniższej liście.

 • 1 km = 1000 m
 • 1 cm = 1/100 m
 • 1 m = 100 cm
 • 1 mm = 1/1000 m
 • 1 m = 1000 mm

Pozaukładowe jednostki długości

Oprócz podstawowych jednostek długości istnieją także inne jednostki stosowane w różnych dziedzinach. Przykłady to cal (in) używany w Stanach Zjednoczonych oraz stopa (ft) i jard (yd), które są stosowane w Wielkiej Brytanii. Cal jest jednostką długości równą 1/12 stopy i jest często stosowany do pomiarów rozmiarów telewizorów, monitorów, czy przestrzeni. Stopy i jardy są stosowane do pomiarów budowlanych i geodezyjnych. Do określania odległości w skali astronomicznej stosuje się inne jednostki pozaukładowe, np. rok świetlny (w przybliżeniu 9,5 biliona km).

Konwerter jednostek długości – jak to działa?

Przedstawiamy na tej stronie przelicznik jednostek długości. Często trzeba przeliczyć jednostki długości. Zazwyczaj nie wiadomo jak przeliczyć na przykład kilometry na decymetry albo na przykład metry na milimetry. Wtedy z pomocą przychodzi nasz konwerter jednostek długości. Korzystanie z niego jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole. Pozostałe zostaną uzupełnione automatycznie po wciśnięciu przycisku „Oblicz”. Od teraz przeliczanie jednostek długości nie powinno być dla nikogo problemem.

Przelicznik jednostek długości

Ten przelicznik jednostek długości pozwala na przeliczanie jednostek długości między innymi w następujących konfiguracjach.

 • mm na cm
 • cm na km
 • cm na m
 • cm na cal
 • cal na cm
 • stopa na km
 • jard na m
 • i wiele innych.

Konwerter jednostek długości – najważniejsze przeliczniki

 • 1 cal to:
  • 25,4 mm
  • 2,54 cm
  • 0,254 dm
  • 0,0254 m
  • 0,0000254 km
 • 1 milimetr to:
  • 0,0393700787 cala
  • 0,1 cm
  • 0,01 dm
  • 0,001 m
  • 0,000001 km
 • 1 centymetr to:
  • 0,3937007874 cala
  • 10 mm
  • 0,1 dm
  • 0,01 m
  • 0,00001 km
 • 1 decymetr to:
  • 3,9370078740 cala
  • 100 mm
  • 10 cm
  • 0,1 m
  • 0,0001 km
 • 1 metr to:
  • 39,3700787402 cala
  • 1000 mm
  • 100 cm
  • 10 dm
  • 0,001 km
 • 1 kilometr to:
  • 39370,0787401575 cala
  • 1000000 mm
  • 100000 cm
  • 10000 dm
  • 1000 m

Przeliczniki jednostek długości. Gdzie się przydadzą?

Przeliczniki jednostek długości są niezastąpione w wielu dziedzinach życia. W codziennym użytkowaniu często spotykamy się z koniecznością przeliczania jednostek długości, na przykład podczas zakupu materiałów budowlanych, wykonywania prac remontowych czy planowania przestrzeni w naszym otoczeniu. Przelicznik jednostek długości umożliwia nam elastyczną dostosowanie się do różnych skal długości i precyzyjne wykonywanie pomiarów.

W dziedzinie nauki i technologii, precyzyjne pomiary długości są niezbędne. Przelicznik jednostek długości pozwala na konwersję między jednostkami podstawowymi, takimi jak metr (m) czy centymetr (cm), a jednostkami bardziej specjalistycznymi, na przykład milimetr (mm) czy mikrometr (μm). To niezwykle przydatne w dziedzinach takich jak fizyka, inżynieria czy geodezja, gdzie precyzja pomiarów jest kluczowa.

W podróżach i turystyce, przeliczniki jednostek długości są nieocenione. Podczas zwiedzania różnych miejsc, często musimy dostosować się do lokalnych jednostek miar. Przelicznik jednostek długości pozwala nam na precyzyjne przeliczenie odległości w różnych jednostkach, co ułatwia poruszanie się, planowanie tras i unikanie zamieszania spowodowanego różnicą jednostek miar.

W dziedzinie projektowania i architektury, przeliczniki jednostek długości są nieodzowne. Podczas tworzenia planów, rysunków czy modeli, precyzyjne pomiary długości są kluczowe. Przelicznik jednostek długości umożliwia dokładne przeliczenie i skalowanie wartości, co przekłada się na jakość i spójność projektów.

Przeliczniki jednostek długości mają również znaczenie edukacyjne. W szkole, uczniowie uczą się różnych jednostek długości i potrzebują dokonać precyzyjnych przeliczeń. Przeliczniki jednostek długości pomagają w zrozumieniu i opanowaniu tych jednostek, umożliwiając dokładne przeliczanie i porównywanie wartości długości.

Podsumowanie

Jednostki długości są nieodłącznym elementem życia codziennego oraz nauki. Znajomość podstawowych jednostek długości, takich jak metr, centymetr, milimetr i kilometr, jest niezbędna w wielu dziedzinach, od inżynierii i budownictwa po nauki przyrodnicze. Istnieją również inne jednostki, takie jak stopy, jardy i cale, które są stosowane w niektórych krajach lub w określonych dziedzinach. Aby przeliczyć między jednostkami długości, konieczne jest zrozumienie współczynników przeliczeniowych między nimi. Kalkulatory online są również dostępne, aby ułatwić przeliczanie między jednostkami długości. Dzięki tej wiedzy możemy skutecznie wykorzystywać jednostki długości w codziennym życiu oraz pracy.

Ten kalkulator należy do kategorii przelicznik jednostek. Możesz wrócić do strony kategorii lub też skorzystać z wyszukiwarki kalkulatorów, która znajduje się na stronie głównej.

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 3.00/5. Na podstawie 2 głosów
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *