WSKAZÓWKA: Wypełnij TYLKO JEDNO POLE i wciśnij przycisk OBLICZ. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.

Przelicznik jednostek powierzchni

milimetr2:

centymetr2:

decymetr2:

metr2:

kilometr2:

cal2:

stopa2:

jard2:

mila2:

akr:

hektar:


Jednostki powierzchni

Jednostki powierzchni są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach, od budownictwa po nauki przyrodnicze, do pomiaru powierzchni różnych obiektów i zjawisk. Istnieją różne jednostki powierzchni, a przeliczanie między nimi może być czasami trudne. W tym artykule omówimy podstawowe jednostki powierzchni oraz sposoby ich przeliczania.

Podstawowe jednostki powierzchni

Podstawową jednostką powierzchni w układzie SI jest metr kwadratowy  m2. Metr kwadratowy oznacza powierzchnię o kształcie kwadratu, którego bok ma długość 1m. Wielokrotnością tej jednostki jest km2. Kilometr kwadratowy (km²) – oznacza kwadrat o boku długości jednego kilometra. Jest często stosowany w geografii do pomiaru powierzchni krajów, miast czy obszarów geograficznych. Hektar (ha) – jest równy 10 000 m². Jest stosowany w rolnictwie do określania wielkości pól uprawnych oraz w urbanistyce do określania powierzchni terenów zielonych, parków czy osiedli mieszkaniowych. Akr (ac) – jest równy 4046,86 m². Jest popularny w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w rolnictwie i nieruchomościach, do określania powierzchni gruntów.

Przelicznik jednostek powierzchni – jak działa

Na tej stronie przedstawiamy przelicznik jednostek powierzchni. Przeliczanie jednostek powierzchni nie jest łatwym zadaniem. Często bywa tak, że musimy przeliczyć kilometry kwadratowe na metry kwadratowe. Zadajemy sobie też pytania, ile arów ma kilometr kwadratowy, ile metrów kwadratowych ma hektar. Może być to bardzo skomplikowane. Nie ma jednak co załamywać rąk. Doskonałym rozwiązaniem jest nasz przelicznik jednostek powierzchni. Dzięki niemu z łatwością przeliczysz wszystko co trzeba. Wystarczy wypełnić wyłącznie jedno pole i wcisnąć przycisk. Brakujące pola wypełnią się automatycznie.

Przelicznik jednostek powierzchni – co można przeliczyć?

Przelicznik jednostek powierzchni umożliwia przeliczanie jednostek powierzchni między innymi w następujących konfiguracjach.

 • mm2 na cm2
 • cm2 na m2
 • km2 na m2
 • km2 na ha
 • km2 na akr
 • ha2 na m2
 • i wiele innych

Konwerter jednostek powierzchni – najważniejsze przeliczniki

 • 1 mm2 to:
  • 0,01 cm2
  • 0,0001 dm2
  • 0,000001 m2
  • 0,0000000001 ha
 • 1 cm2 to:
  • 100 mm2
  • 0,01 dm2
  • 0,0001 m2
  • 0,0000000001 km2
  • 0,00000001 ha
 • 1 dm2 to:
  • 10000 mm2
  • 100 cm2
  • 0,01 m2
  • 0,00000001 km2
  • 0,000001 ha
 • 1 km2 to:
  • 1000000000000 mm2
  • 10000000000 cm2
  • 100000000 dm2
  • 1000000 m2
  • 100 ha
 • 1 hektar to:
  • 10000000000 mm2
  • 100000000 cm2
  • 1000000 dm2
  • 10000 m2
  • 0,01 km2
  • 100 a

Przykłady przeliczania jednostek

Przeliczenie metrów kwadratowych na kilometry kwadratowe – aby przeliczyć metry kwadratowe na kilometry kwadratowe, należy podzielić metry kwadratowe przez 1 000 000 (liczbę metrów kwadratowych w kilometrze kwadratowym). Na przykład, 1000 metrów kwadratowych to 0,001 km².

Przeliczenie hektarów na metry kwadratowe – aby przeliczyć hektary na metry kwadratowe, należy pomnożyć hektary przez 10 000. Na przykład, 5 hektarów to 50 000 metrów kwadratowych.

Przelicznik jednostek powierzchni. Gdzie można wykorzystać?

Przeliczniki jednostek powierzchni są niezastąpione w wielu dziedzinach życia. W codziennym użytkowaniu często spotykamy się z koniecznością przeliczania jednostek powierzchni, na przykład podczas zakupu materiałów budowlanych, wykonywania prac remontowych czy planowania przestrzeni w naszym otoczeniu. Przelicznik jednostek powierzchni umożliwia nam elastyczną dostosowanie się do różnych skal powierzchni i precyzyjne wykonywanie pomiarów.

W dziedzinie nauki, technologii i architektury, precyzyjne pomiary powierzchni są niezbędne. Przelicznik jednostek powierzchni pozwala na konwersję między jednostkami podstawowymi, takimi jak metr kwadratowy (m²) czy centymetr kwadratowy (cm²), a jednostkami bardziej specjalistycznymi, na przykład hektar (ha) czy akr (ac). To niezwykle przydatne w dziedzinach takich jak geodezja, urbanistyka czy planowanie przestrzenne, gdzie precyzja pomiarów powierzchni jest kluczowa.

W branży nieruchomości, przeliczniki jednostek powierzchni są nieodzowne. Podczas sprzedaży czy wynajmu nieruchomości, dokładne określenie powierzchni ma duże znaczenie dla ustalenia wartości oraz odpowiedniego dopasowania do potrzeb klienta. Przelicznik jednostek powierzchni pozwala na precyzyjne przeliczenie i skalowanie wartości, co przekłada się na dokładność transakcji.

W sektorze rolnictwa i ogrodnictwa, przeliczniki jednostek powierzchni są nieocenione. Podczas planowania upraw, doskonałe zrozumienie i wykorzystanie jednostek powierzchni jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania terenu i planowania zasiewów. Przelicznik jednostek powierzchni umożliwia precyzyjne pomiary i porównywanie powierzchni działek, pól czy ogrodów.

Podsumowanie

Jednostki powierzchni są niezbędne do pomiaru wielu powierzchni, takich jak powierzchnie gruntów, mieszkań czy budynków. Istnieje wiele różnych jednostek powierzchni, w tym metr kwadratowy, stopa kwadratowa, ar czy hektar. Przeliczenie jednostek powierzchni może być łatwe, jeśli zna się odpowiednie wzory i mnożniki, takie jak te przedstawione w artykule.

Ten kalkulator należy do kategorii przelicznik jednostek. Możesz wrócić do strony kategorii lub też skorzystać z wyszukiwarki kalkulatorów, która znajduje się na stronie głównej.

Oceń kalkulator teraz!

Jeszcze nie głosowano.
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *