WSKAZÓWKA: Wypełnij pole WPISZ UŁAMEK DZIESIĘTNY i wciśnij przycisk OBLICZ. Wynik zostanie uzupełniony automatycznie.

Kalkulator zamiany ułamków

Wpisz ułamek dziesiętny:

Wynik:Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki możemy zapisywać w dwóch postaciach.

Pierwszą z nich są ułamki zwykłe. Jest to charakterystyczny zapis, który składa się z dwóch liczb oddzielonych krótką poziomą kreską. Liczba u góry nazywana jest licznikiem ułamka. Liczba na dole jest mianownikiem ułamka. Kreska oddzielająca obie liczby nazywana jest kreską ułamkową. Drugim rodzajem ułamka jest ułamek dziesiętny. Tutaj zapisujemy liczby w jednym rzędzie i oddzielamy je znakiem przecinka.

Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe

Każdy skończony ułamek dziesiętny możemy przedstawić za pomocą ułamka zwykłego o mianowniku równym potędze liczby 10. Można tutaj wzorować się na poniższym zestawieniu.

0,1 = jedna dziesiąta = \(\frac{1}{10}\)

0,01 = jedna setna = \(\frac{1}{100}\)

0,001 = jedna tysięczna = \(\frac{1}{1000}\)

0,0001 = jedna dziesięciotysięczna = \(\frac{1}{10000}\)

itd.

Czyli na przykład

0,3 = trzy dziesiąte (dziesiąte, bo jedno miejsce po przecinku) = \(\frac{3}{10}\)

0,15 = piętnaście setnych (setnych, bo dwa miejsca po przecinku) = \(\frac{15}{100}\)

0,256 = dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcznych (tysięcznych, ponieważ trzy miejsca po przecinku) = \(\frac{256}{1000}\)

Jednak to jeszcze nie wszystko. Powstałe w ten sposób ułamki zwykłe musimy skrócić.

\(\frac{3}{10}\) = nie ma wspólnego dzielnika, więc tak musi zostać

\(\frac{15}{100}\) = największy wspólny dzielnik to 5. Po podzieleniu licznika i mianownika przez 5 zostanie nam \(\frac{3}{20}\)

\(\frac{256}{1000}\) = największy wspólny dzielnik to 8. Po podzieleniu licznika i mianownika przez 8 zostanie nam \(\frac{32}{125}\)

Kalkulator zamiany ułamków dziesiętnych na zwykłe – jak działa?

Kalkulator zamiany ułamków potrafi zamienić wpisany ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Wystarczy wpisać ułamek dziesiętny w odpowiednie pole. W odpowiedzi otrzymamy skrócony ułamek zwykły.

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 4.65/5. Na podstawie 54 głosów
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *