Kalkulator dat

WSKAZÓWKA: Wypełnij pola WCZEŚNIEJSZA DATA i PÓŹNIEJSZA DATA w formacie RRRR-MM-DD. Następnie wciśnij OBLICZ

Wcześniejsza data

Późniejsza data

Wynik:
 

Przedstawiamy na tej stronie kalkulator dat. Często jest tak, że musimy obliczyć ilość dni pomiędzy dwiema datami. Pół biedy, jeżeli obie daty występują w jednym roku. Wówczas obliczanie liczbydni pomiędzy datami nie powinno nastręczyć dużych trudności. Jednak w przypadku, kiedy musimy obliczyć ilość dni, jaka upłynęła od daty sprzed kilku lub kilkunastu lat sprawy się komplikują. W takim przypadku można szybko popełnić błąd poprzez zapomnienie o latach przestępnych. Dlatego w takich przypadkach najlepiej sięgnąć do prostych rozwiązań i zastosować w praktyce nasz internetowy kalkulator dat. Jak to działa? Nie jest to trudne. Wystarczy wpisać w polach „wcześniejsza data” oraz „późniejsza data” dwie daty, pomiędzy jakimi chcemy obliczyć liczbę dni. Należy zastosować format RRRR-MM-DD, gdzie RRRR to rok, MM to miesiąc a DD to dzień. Następnym krokiem jest wciśnięcie przycisku OBLICZ. Odejmowanie dat jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Podziel się!