WSKAZÓWKA: Wypełnij TYLKO JEDNO POLE i wciśnij przycisk OBLICZ. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.

Przelicznik jednostek ciśnienia

paskal:

kilopaskal:

hektopaskal:

milipaskal:

bar:

milibar:

milimetr słupka rtęci:

cal słupka rtęci:


Jednostki ciśnienia są używane w wielu dziedzinach nauki i techniki, takich jak chemia, fizyka, inżynieria, meteorologia i wiele innych. Ciśnienie określa siłę, z jaką gaz lub płyn działa na ścianki naczynia, w którym się znajduje. W artykule tym omówimy podstawowe jednostki ciśnienia oraz sposoby ich przeliczania.

Jednostki ciśnienia

Podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI jest Paskal (Pa). Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Blaise’a Pascala. Jeden paskal to siła jednego newtona na metr kwadratowy powierzchni. Innymi słowy, paskal mierzy siłę, z jaką działają gaz lub płyn na jednostkę powierzchni. Paskal jest jednostką SI (Międzynarodowego Układu Jednostek) i jest powszechnie stosowany w naukach przyrodniczych i technice. W praktyce stosowane są jednostki pochodne paskala. Do najważniejszych można zaliczyć hektopaskale oraz kilopaskale.

Inne jednostki ciśnienia

Inną jednostką ciśnienia jest atmosfera (atm), czyli ciśnienie wywierane przez atmosferę na Ziemi. 1 atm to około 101 325 Pa. Innymi popularnymi jednostkami ciśnienia są milimetry słupa rtęci (mmHg) i hektopaskale (hPa). W medycynie i biologii często stosowaną jednostką ciśnienia jest milimetr słupa rtęci, czyli ciśnienie wywierane na kolumnę rtęci o wysokości 1 milimetra. W technice często stosuje się hektopaskale, których symbol to hPa. Hektopaskal to jednostka równa 100 paskalom. W naukach przyrodniczych, w tym w meteorologii, popularną jednostką ciśnienia jest bar, który jest równy 100 000 paskalom.

Przelicznik jednostek ciśnienia – co można przeliczyć?

Ten przelicznik jednostek ciśnienia umożliwia przeliczanie jednostek ciśnienia między innymi w następujących konfiguracjach.

 • paskal na kilopaskal
 • paskal na hektopaskal
 • hektopaskal na paskal
 • kilopaskal na bar

Konwerter jednostek ciśnienia – jak działa?

Przelicznik jednostek ciśnienia jest dostępny na tej podstronie serwisu ekalkulator.eu. Kalkulator ten należy do kategorii przeliczniki jednostek. Często w telewizji, na przykład przy okazji prognozy pogody słyszymy o ciśnieniu, które jest wyrażane w paskalach. Za pomocą tego kalkulatora możemy przeliczyć paskale na megapaskale, paskale na bary a także hektopaskale na bary. Wystarczy wpisać jedną wartość, a dwie pozostałe zostaną wypełnione automatycznie po wciśnięciu przycisku oblicz. Jak przeliczyć jednostki ciśnienia? Pomocna może okazać się tabela przeliczników jednostek ciśnienia, którą przedstawiamy poniżej.

Konwerter jednostek ciśnienia – najważniejsze przeliczniki

 • 1 Pa to
  • 00,000001 MPa
  • 0,00001 bar
 • 1 MPa to
  • 1000000 Pa
  • 10 bar
 • 1 bar to
  • 100000 Pa
  • 0,1 MPa

Przelicznik jednostek ciśnienia. Gdzie można wykorzystać?

W branży przemysłowej, przelicznik jednostek ciśnienia jest nieodzownym narzędziem. Przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetyczny czy automotive często pracują pod wysokim ciśnieniem i wymagają precyzyjnego monitorowania, kontroli i regulacji. Przelicznik jednostek ciśnienia pozwala na przeliczanie wartości ciśnienia w różnych jednostkach, umożliwiając efektywną komunikację między różnymi działami i specjalistami.

W dziedzinie HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), przelicznik jednostek ciśnienia jest nieodzownym narzędziem. Umożliwia konwersję między jednostkami ciśnienia używanymi w systemach grzewczych i chłodniczych, takich jak psi (funt na cal kwadratowy), bar czy paskale. Dzięki temu możemy dokładnie monitorować i regulować ciśnienie w systemach HVAC, zapewniając efektywną i bezpieczną pracę.

Przelicznik jednostek ciśnienia jest również niezastąpiony w dziedzinie meteorologii. W prognozach pogody i monitoringu warunków atmosferycznych ważne jest przeliczanie wartości ciśnienia atmosferycznego w różnych jednostkach, takich jak milibary (mbar), hektopaskale (hPa) czy atmosfery techniczne (at). Przelicznik jednostek ciśnienia umożliwia nam lepsze zrozumienie zmian atmosferycznych i ich wpływu na pogodę.

W życiu codziennym również możemy napotkać potrzebę przeliczania jednostek ciśnienia. Na przykład podczas pomiaru ciśnienia w oponach samochodowych, w sprzęcie do pomiaru krwi (ciśnienie skurczowe i rozkurczowe) czy w sprężarkach do powietrza. Przelicznik jednostek ciśnienia umożliwia nam przystosowanie się do różnych skal i jednostek stosowanych w tych zastosowaniach.

Podsumowanie

Jednostki ciśnienia to niezwykle ważna kategoria jednostek, stosowana w wielu dziedzinach nauki i techniki. Warto znać zasady rządzące obliczaniem jednostek ciśnienia. Najpopularniejszymi z nich są paskale oraz ich jednostki pochodne. Z nimi można spotkać się między innymi podczas śledzenia prognozy pogody. Wiedza na temat tych jednostek z pewnością więc przyda się każdemu w życiu codziennym.

Ten kalkulator należy do kategorii przelicznik jednostek. Możesz wrócić do strony kategorii lub też skorzystać z wyszukiwarki kalkulatorów, która znajduje się na stronie głównej.

Oceń kalkulator teraz!

Jeszcze nie głosowano.
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *