WSKAZÓWKA: W górnym polu wpisz liczby, z których chcesz obliczyć średnią ważoną. UWAGA! Oddzielaj je znakiem ; (średnik). Następnie wciśnij OBLICZ

Kalkulator średniej ważonej

Wpisz oceny


Wpisz wagi


ŚredniaObliczanie średniej ważonej – jak działa?

Kalkulator średniej ważonej dostępny jest na tej podstronie serwisu Ekalkulator.eu. Średnia ważona jest bardzo popularnym rodzajem średniej. Używana jest głównie w edukacji. Jak obliczyć średnią ważoną? Sposób obliczania średniej ważonej znacznie się różni od obliczania średniej arytmetycznej czy też średniej geometrycznej. Często bywa tak, że nie wiemy jak obliczyć średnią ważoną nawet w przypadku, gdy dysponujemy kalkulatorem. Dlatego właśnie powstał nasz kalkulator średniej ważonej. Do górnego pola należy wpisać oceny, z których chcemy obliczyć średnią ważoną. Do dolnego pola natomiast powinniśmy wpisać przyporządkowane im wagi. Ważne jest, aby kolejność wpisanych ocen odpowiadała kolejności przyporządkowanych im wag. Do rozdzielania poszczególnych ocen i wag należy używać znaku średnika (;).

Obliczanie średniej ważonej – przykład

Mamy obliczyć średnią ważoną z następujących ocen i przyporządkowanych im wag.

  • OCENA 5 Z WAGĄ 3
  • OCENA 5 Z WAGĄ 2
  • OCENA 4 Z WAGĄ 2
  • OCENA 2 Z WAGĄ 3

W takim przypadku do powyższego kalkulatora należy w rubryce ocen wpisać

5;5;4;2

Natomiast w rubryce wag wpisujemy następujący zestaw liczb.

3;2;2;3

Samodzielne obliczanie średniej ważonej nie musi być trudne. W tym przypadku korzystamy z następującego wzoru.

(OCENA1 * WAGA1) + (OCENA2 * WAGA2) + (OCENA3 * WAGA3) + (OCENAn * WAGAn)/(WAGA1 + WAGA2 + WAGA3 + WAGAn)

Czyli w naszym przypadku będzie to wyglądać następująco.

(5 * 3) + (5 * 2) + (4 * 2) + (2 * 3) / (3 + 2 + 2 + 3)

(15 + 10 + 8 + 6) / 10 = 39 / 10 = 3,9

Ten kalkulator należy do kategorii matematyka. Możesz wrócić do strony kategorii lub też skorzystać z wyszukiwarki kalkulatorów, która znajduje się na stronie głównej.

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 1.33/5. Na podstawie 3 głosów
Proszę czekać....
Podziel się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *