WSKAZÓWKA: W górnym polu wpisz liczby, z których chcesz obliczyć średnią ważoną. UWAGA! Oddzielaj je znakiem ; (średnik). Następnie wciśnij OBLICZ

Kalkulator średniej ważonej

Wpisz oceny


Wpisz wagi


ŚredniaCzym jest średnia ważona?

Średnia ważona to rodzaj średniej arytmetycznej, w której każdy element zbioru danych jest ważony, czyli mnożony przez jego odpowiedni współczynnik wagowy. Jest to narzędzie statystyczne często używane do analizy danych, gdzie niektóre wartości są bardziej istotne lub mają większy wpływ na wynik niż inne.

Średnia ważona w edukacji

Przykładem zastosowania średniej ważonej może być sytuacja, w której badamy wyniki uczniów w klasie, a oceny są ważone według trudności poszczególnych zadań. Wtedy wynik ucznia na teście z trudniejszymi zadaniami będzie miał większy wpływ na średnią niż wynik na teście z łatwiejszymi zadaniami.

Nie tylko edukacja

Średnia ważona znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak ekonomia, nauki społeczne, inżynieria, oraz analiza danych. Przykłady obejmują:

  • Oceny i rankingi,
  • Analizę portfela inwestycyjnego,
  • Oceny wydajności pracowników w firmie,
  • Średnie cen w indeksach giełdowych,
  • Analizę danych ankietowych, gdzie niektóre odpowiedzi są bardziej istotne niż inne.

Ważne jest odpowiednie dobranie wag, aby odzwierciedlały one rzeczywistą istotność poszczególnych wartości. Niewłaściwe przypisanie wag może prowadzić do nieprawidłowych lub mylących wyników. Dlatego też, przed zastosowaniem średniej ważonej, ważne jest dokładne przeanalizowanie danych oraz zrozumienie, które wartości są kluczowe dla analizy.

Obliczanie średniej ważonej – jak działa?

Kalkulator średniej ważonej dostępny jest na tej podstronie serwisu Ekalkulator.eu. Średnia ważona jest bardzo popularnym rodzajem średniej. Używana jest głównie w edukacji. Jak obliczyć średnią ważoną? Sposób obliczania średniej ważonej znacznie się różni od obliczania średniej arytmetycznej czy też średniej geometrycznej. Często bywa tak, że nie wiemy jak obliczyć średnią ważoną nawet w przypadku, gdy dysponujemy kalkulatorem. Dlatego właśnie powstał nasz kalkulator średniej ważonej. Do górnego pola należy wpisać oceny, z których chcemy obliczyć średnią ważoną. Do dolnego pola natomiast powinniśmy wpisać przyporządkowane im wagi. Ważne jest, aby kolejność wpisanych ocen odpowiadała kolejności przyporządkowanych im wag. Do rozdzielania poszczególnych ocen i wag należy używać znaku średnika (;).

Obliczanie średniej ważonej – przykład

Mamy obliczyć średnią ważoną z następujących ocen i przyporządkowanych im wag.

  • OCENA 5 Z WAGĄ 3
  • OCENA 5 Z WAGĄ 2
  • OCENA 4 Z WAGĄ 2
  • OCENA 2 Z WAGĄ 3

W takim przypadku do powyższego kalkulatora należy w rubryce ocen wpisać

5;5;4;2

Natomiast w rubryce wag wpisujemy następujący zestaw liczb.

3;2;2;3

Samodzielne obliczanie średniej ważonej nie musi być trudne. W tym przypadku korzystamy z następującego wzoru.

(OCENA1 * WAGA1) + (OCENA2 * WAGA2) + (OCENA3 * WAGA3) + (OCENAn * WAGAn)/(WAGA1 + WAGA2 + WAGA3 + WAGAn)

Czyli w naszym przypadku będzie to wyglądać następująco.

(5 * 3) + (5 * 2) + (4 * 2) + (2 * 3) / (3 + 2 + 2 + 3)

(15 + 10 + 8 + 6) / 10 = 39 / 10 = 3,9

Ten kalkulator należy do kategorii matematyka. Możesz wrócić do strony kategorii lub też skorzystać z wyszukiwarki kalkulatorów, która znajduje się na stronie głównej.

Oceń kalkulator teraz!

Ocena: 1.25/5. Na podstawie 4 głosów
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *