Przelicznik jednostek temperatury

oC

oF

K


Jednostki temperatury

Temperatura to jedna z podstawowych wielkości fizycznych, która określa stopień gorąca lub zimna danego ciała. W różnych krajach stosuje się różne jednostki temperatury. W tym artykule omówimy najważniejsze jednostki temperatury oraz sposoby ich przeliczania.

Podstawowe jednostki temperatury

Stopień Celsjusza to jednostka temperatury, która jest powszechnie stosowana na całym świecie. Jest również powszechnie stosowana w Polsce. W tej skali, punkt topnienia lodu wynosi 0°C, a punkt wrzenia wody wynosi 100°C. Skala Celsjusza została zaproponowana przez szwedzkiego fizyka Andersa Celsjusa w 1742 roku. Warto wiedzieć, że stopnie Celsjusza pomimo powszechności stosowania nie są podstawową jednostką temperatury w układzie SI.

Kelwin podstawową jednostką temperatury w układzie SI

Kelwin to jednostka temperatury, która jest stosowana w naukach przyrodniczych. W skali Kelvina, punkt zerowy oznacza absolutną zerową temperaturę, czyli -273,15°C. Jeden stopień Kelvina odpowiada jednemu stopniowi Celsjusza. Skala Kelvina została zaproponowana przez szkockiego fizyka Williama Thomsona, lorda barona Kelvina, w 1848 roku.

Stopnie Fahrenheita

Stopień Fahrenheita to jednostka temperatury, która jest popularna w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach anglojęzycznych. W tej skali, punkt topnienia lodu wynosi 32°F, a punkt wrzenia wody wynosi 212°F. Skala Fahrenheita została zaproponowana przez niemieckiego fizyka Daniela Gabriela Fahrenheita w 1724 roku.

Przelicznik jednostek temperatury – jak to działa?

Przeliczanie jednostek temperatury nie jest łatwym zadaniem. Sama wiedza o tym ile to jest jeden stopień Celsjusza w stopniach Fahrenheita może nie wystarczyć. Również przeliczanie stopni Celsjusza na skalę Kelwina nie jest intuicyjne. Trzeba znać stosowne wzory na przekształcanie jednostek temperatury i je umieć zastosować. Rozwiązaniem jest nasz przelicznik jednostek temperatury.

Przelicznik jednostek temperatury – co można przeliczyć?

Ten przelicznik jednostek temperatury umożliwia łatwe przeliczanie jednostek temperatury między w takich konfiguracjach:

 • stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita,
 • stopnie Celsjusza na Kelwiny,
 • Kelwiny na stopnie Celsjusza,
 • Kelwiny na stopnie Fahrenheita,
 • stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza,
 • stopnie Fahrenheita na Kelwiny.   

Konwerter jednostek temperatury – najważniejsze przeliczniki

 • 1st. Celsjusza to
  • 274,15 K
  • 33,80 oF 
 • 1 Kelwin to
  • -272,15oC         
  • -457,87oF
 • 1st. Fahrenheita to
  • 255,93 K
  • -17,22oC

Przeliczanie jednostek temperatury

Przeliczanie jednostek temperatury jest stosunkowo proste. Najłatwiejszym sposobem jest użycie odpowiednich wzorów lub kalkulatora. Oto kilka najczęściej używanych wzorów przeliczających jednostki temperatury:

 • Celsjusz na Fahrenheita: (°C × 1,8) + 32 = °F
 • Fahrenheita na Celsjusza: (°F – 32) / 1,8 = °C
 • Celsjusz na Kelvina: °C + 273,15 = K
 • Kelvin na Celsjusza: K – 273,15 = °C

Przykłady przeliczeń jednostek temperatury:

 • 20°C to 68°F (20 × 1,8) + 32 = 68
 • 70°F to 21,1°C (70 – 32) / 1,8 = 21,1
 • 0°C to 273,15K 0 + 273,15 = 273,15
 • 300K to 26,85°C 300 – 273,15 = 26,85

Przelicznik temperatury. Gdzie może się przydać?

W codziennym życiu często spotykamy się z koniecznością przeliczania jednostek temperatury. Na przykład, podczas podróży do kraju, gdzie używana jest inna skala temperatury, konieczne jest dostosowanie się i przeliczenie wartości, aby zrozumieć otoczenie. Przelicznik jednostek temperatury umożliwia elastyczną konwersję między różnymi skalami, co ułatwia porównywanie i zrozumienie temperatury w różnych kontekstach.

Przeliczniki jednostek temperatury są również niezastąpione w dziedzinach nauki i technologii. W laboratoriach, badaniach naukowych czy w medycynie precyzyjne pomiary temperatury są kluczowe. Przelicznik jednostek temperatury umożliwia konwersję między jednostkami podstawowymi, takimi jak stopnie Celsjusza (°C) czy Kelwina (K), a jednostkami specjalistycznymi, na przykład stopnie Rankine’a (°R) czy Fahrenheita (°F). To pozwala na dokładne porównanie wyników i analizę temperatury w różnych skalach.

Przelicznik jednostek temperatury jest również przydatny w branży klimatyzacyjnej i grzewczej. Podczas planowania i regulacji temperatury w pomieszczeniach, precyzyjne przeliczenie i dostosowanie jednostek temperatury jest niezbędne. Przelicznik jednostek temperatury umożliwia łatwe porównywanie i skalowanie wartości, co przekłada się na optymalną kontrolę klimatyzacji i ogrzewania.

W naukach przyrodniczych, takich jak meteorologia czy oceanografia, precyzyjne pomiary temperatury są kluczowe dla zrozumienia procesów i prognozowania zjawisk. Przelicznik jednostek temperatury pozwala na przeliczenie i porównanie danych z różnych źródeł i skal, co ułatwia analizę i interpretację wyników.

Podsumowanie

Jednostki temperatury to niezbędne narzędzie w wielu dziedzinach, w tym w naukach przyrodniczych, inżynierii, medycynie. Stopnie Celsjusza to najpopularniejsza miara w Polsce. Warto jednak znać sposoby mierzenia temperatury, które są popularne w innych krajach. Dzięki temu można skutecznie zorientować się w warunkach atmosferycznych panujących poza granicami Polski.

Ten kalkulator należy do kategorii przelicznik jednostek. Możesz wrócić do strony kategorii lub też skorzystać z wyszukiwarki kalkulatorów, która znajduje się na stronie głównej.

Oceń kalkulator teraz!

Jeszcze nie głosowano.
Proszę czekać....

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *